Certifierad ledare – Chefsutbildning

Certifierad ledare stärker din ledarroll

Certifierad ledare nuEn chefsutbildning finns där för dig som ska bli chef och ledare men också för dig som redan är detta idag. Utbildningen Certifierad ledare syftar till att tydliggöra din ledarroll och att du ska kunna hitta ditt personliga ledarskap. Under utbildningen får du tid till att reflektera över betydelsen av din position.

För att kunna bli en bra ledare måste du först och främst veta vem du är. Du måste känna dig själv, som individ, och dina olika sidor samt egenskaper. Genom en chefsutbildning kan du hitta vem du är inom ditt ledarskap och vilka värdegrunder du vill bygga detta på.

Utbildningen Certifierad ledare är en chefsutbildning som vänder sig till dig som arbetat som ledare för en tid. Inom alla ledande roller krävs effektivitet för att hinna utföra de uppgifter man har. Med rätt kunskap och förhållningssätt kan du bli en mästare på hur du kan jobba mindre men hinna mer.

Vi människor är beroende av att ha mål. Mål inom vårt arbete, personliga mål på vår fritid och en vision som beskriver vårt drömscenario. Utan detta har vi inget som sporrar oss till att vilja nå ännu längre och utvecklas. Att som chef och ledare kunna sätta mål är avgörande för framgång.

En bra chef och ledare har kompetens om människans natur. Att som chef och ledare ha kunskaper om vårt psyke och beteende är något som inte får underskattas. Under en chefsutbildning kommer du att lära dig vikten av dynamik och hur du bygger framgångsrika team.

Konflikter och svåra samtal är något vi alla måste möta förr eller senare, det hör till att vara människa. Du som är chef och ledare måste kunna hantera detta i vardagen då det är ditt ansvar att agera och inte stå vid sidan av och titta på. Under en chefsutbildning får du de verktyg du behöver.

Våra utbildningar

Certifierad ledare

Certifierad ledare - Chefsutbildning

Läs mer »

Basutbildning för nyblivna chefer

Nyblivna chefer - Chefsutbildning

Läs mer »

Arbetsrätt för chefer

Arbetsrätt i praktiken - Chefsutbildning

Läs mer »

Ekonomikurs för chefer

Ekonomi för chefer - Chefsutbildning

Läs mer »

Ny som chef

Ny som chef - Chefsutbildning

Läs mer »

Motiverande vardagsretorik

Retorik för chefer - Chefsutbildning

Läs mer »

Affärsförhandling

Affärsförhandling - Chefsutbildning

Läs mer »

Presentationsteknik

Presentationsteknik - Chefsutbildning

Läs mer »

Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal - Chefsutbildning

Läs mer »

Konflikthantering

Konflikthantering - Chefsutbildning

Läs mer...

© Chefsutbildning.net