Chefskapets kärna – Chefsutbildning

Chefskapets kärna är i fokus idag

Chefskapets kärna och Ledarskapets kärnaChefskapets kärna består idag till stor del av kommunikation. Dels den externa kommunikationen; med kunder, samarbetspartners, investerare, vid affärsförhandlingar och vid samtal med pressen och så vidare. Men även den minst lika viktiga kommunikationen med de egna medarbetarna. Som chef är ju en av de viktigaste sakerna att kunna skapa motivation och engagemang hos de anställda. Så att de verkligen gör sitt bästa och presterar på topp när de är på jobbet. Därför är också just kommunikation något som behandlas mer och mer när man går en chefsutbildning. Huvudfokuset ligger alltså ofta på att stärka sina kommunikativa förmågor för att på så sätt bana väg för ett lyckat och framgångsrikt ledarskap.

Chefskapets kärna finner du under chefsutbildning

På samma sätt som det är viktigt att som chef motivera sina medarbetare så är det också viktigt att vara målinriktad och framför allt veta vilka mål man strävar efter i verksamheten. Genom att som chef dela med sig av de målsättningar man har för företaget så skapar man lättare förutsättningar för att de anställda tillsammans ska få motivation att arbeta mot att uppnå de målen och även sporra varandra att i arbetet aktivt jobba för att komma närmare målen. Kommunikation är alltså en viktig del av chefskapets kärna och ett av de chefsverktyg som har allra störst betydelse i det dagliga arbetet.

Chefskapets kärna är kommunikation

En chefsutbildning bör alltså lära ut grunderna i kommunikation och hur den som är ny som chef på bästa sätt använder de kunskaperna för att skapa ett ledarskap i världsklass. Förutom kommunikation så bör en chefsutbildning även lära ut om olika ledarskapsstilar så att de framtida cheferna kan hitta sin egen ledarskapsstil. Den stil som han eller hon trivs bäst med och därmed har störst möjlighet att lyckas med.

En retorikkurs kan också vara att rekommendera för chefer. En sådan ger kunskaper för att kunna ha en bra kommunikation även vid mer formella sammanhang; så som till exempel om man ska hålla ett tal, leda ett seminarium, presentera en årsredovisning eller budget med mera. Även vid eventuella samtal med pressen är det viktigt att ha god retorisk kunskap eftersom att ett snedsteg i formuleringen lätt kan ge journalister utrymme att skriva vagt missvisande texter. Det är ju något som man verkligen vill undvika eftersom att det i många fall kan vara dålig publicitet. God retorisk förmåga kan också leda till en bättre förhandlingsteknik som är av högsta vikt vid affärsförhandlingar. En retorikkurs kan alltså vara ett bra komplement till en vanlig chefsutbildning.

Chefskapets kärna är delarna av varje chefskap

Kommunikation är alltså som ni förstår en väldigt viktig del av chefskapets kärna. Chefskapets kärna kan beskrivas som de viktigaste delarna av varje chefskap. Beroende på vilken bransch man är aktiv inom kan chefskapets kärna se lite olika ut eftersom att olika branscher ställer olika krav på hur verksamheterna ska beskrivas för att uppnå så hög effektivitet och lönsamhet som möjligt. Men just kommunikation är en av de egenskaperna som är viktiga i alla chefskap, oavsett inom vilken bransch det är. Därför bör kommunikation vara en viktig del i varje chefsutbildning.

Våra utbildningar

Certifierad ledare

Certifierad ledare - Chefsutbildning

Läs mer »

Basutbildning för nyblivna chefer

Nyblivna chefer - Chefsutbildning

Läs mer »

Arbetsrätt för chefer

Arbetsrätt i praktiken - Chefsutbildning

Läs mer »

Ekonomikurs för chefer

Ekonomi för chefer - Chefsutbildning

Läs mer »

Ny som chef

Ny som chef - Chefsutbildning

Läs mer »

Motiverande vardagsretorik

Retorik för chefer - Chefsutbildning

Läs mer »

Affärsförhandling

Affärsförhandling - Chefsutbildning

Läs mer »

Presentationsteknik

Presentationsteknik - Chefsutbildning

Läs mer »

Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal - Chefsutbildning

Läs mer »

Konflikthantering

Konflikthantering - Chefsutbildning

Läs mer...

© Chefsutbildning.net