Chefskompetens under chefsutbildning

Chefskompetens och chefskaraktär

Chefskompetens chefsutbildningEn bra chef är en chef som besitter god chefskompetens. Denna kompetens kan vara erhållen genom en gedigen chefsutbildning eller bara medfödda bra chefskaraktärer. Chefskaraktärer kan man vara attribut till olika typer av ledarskapsstilar. Ett av attributen kan vara medfödd auktoritet (däribland personlighet, fysiska utseendet, intelligens, motivation, popularitet), som gör att folk av naturliga skäl lyssnar på den person som besitter chefsrollen. Andra attribut kan vara att personen i fråga innehar goda kunskaper som förmedlas på ett mottagligt sätt, detta ger en annan typ av ledarskapsstil.

Chefskompetens – en medfödd talang?

Vissa menar att chefskompetens är någonting som är medfött, någonting som är skänkt från ovan sedan födseln. Vilket skulle kunna menas i samma mening att en chefsutbildning inte skulle ge någonting, och skapa någon som helst skillnad i bättre chefsutövande. Men jag skulle inte vilja håll med detta resonemang. Större delen av chefskap är utövad genom maktinstrument som olika former av belöningar och sanktioner givet beteende. Vissa är explicita formella medel, och andra är implicita informella medel.

Chefskompetens genom chefsutbildning

Hur får man med medarbetarna med sig och att de lyssnar på en? Varför, varför undrar man allt som oftast huruvida vissa individer bär sig åt, utan chefsutbildning, och bara sådär får folk med sig och deras samtycke i alla frågor. Det är som att stå vid det mörkaste hörnet i en bar eller klubb och se samma kille, gång på gång få en ny tjej varje kvart, ett nytt hångel varje kvart. Det är någonting man så gärna önskar sig, kan tänka sig att byta ut vad som helst för den förmågan. Det är just en förmåga, för man kan vara rikare, snyggare och ståtligare utan att få några kvinnor. Men hur i all sin dar får den fattiglappen, fulingen till den där söta tjejen som man spanat in så länge?! Det kan vara en förmåga som man kan införskaffa genom en inlärning. Kanske samma sak som att skaffa sig chefskompetens från en chefsutbildning.

Chefskompetens är delvis raggning

Nu är det inte så att det rekommenderas att lära sig raggningsrepliker för att få folk med sig. Det skulle tämligen förefalla oseriöst och dessutom obehagligt i vissa situationer. Vart tog auktoriteten vägen kan man tänka sig? Chefskompetens handlar delvist om att plocka på sig människors intresse som i raggning. Vad är det som gör att man ska lyssna på den personen? Hur bygger man upp denna tillit och möjlighet till tillförlitlig?

Chefskompetens utövas i olika ledarskapsstilar

Där chefskompetensen börjar, slutar raggningsförmågan. Chefskompetens innebär att också skapa mänskliga relationer och förvalta dessa. Hur man vidare bygger dessa relationer är en del utav chefskompetensen. Vissa känner intuitivt hur personer reagerar på olika signaler och kan ta emot dessa signaler och svara detta på ett passande sätt. Det finns fysiska saker som kan vara en del av chefskompetens, som hur man ska använda rösten, vilka ord vilket kroppsspråk man ska använda givet situationen. Olika situationer och positioner i ett sammanhang kräver olika typer av ledarskapsstilar. En chefsutbildning kan därför te sig på många olika sätt, och det behöver inte betyda att man har en medfödd ledarskapsförmåga för att kunna leda.

Våra utbildningar

Certifierad ledare

Certifierad ledare - Chefsutbildning

Läs mer »

Basutbildning för nyblivna chefer

Nyblivna chefer - Chefsutbildning

Läs mer »

Arbetsrätt för chefer

Arbetsrätt i praktiken - Chefsutbildning

Läs mer »

Ekonomikurs för chefer

Ekonomi för chefer - Chefsutbildning

Läs mer »

Ny som chef

Ny som chef - Chefsutbildning

Läs mer »

Motiverande vardagsretorik

Retorik för chefer - Chefsutbildning

Läs mer »

Affärsförhandling

Affärsförhandling - Chefsutbildning

Läs mer »

Presentationsteknik

Presentationsteknik - Chefsutbildning

Läs mer »

Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal - Chefsutbildning

Läs mer »

Konflikthantering

Konflikthantering - Chefsutbildning

Läs mer...

© Chefsutbildning.net