Chefsrollen tydliggörs under chefsutbildning

Chefsrollen för chefsämnen

Chefsrollen Ledarskapsutbildning Chefsrollen är under utveckling. Känner du att du vill ha mer ansvar på din arbetsplats? Om det är så, skulle du bli glad av att bli tillfrågad att ta över chefsrollen om du fick chansen? Innan man tackar ja, innan man hoppar på ”ansvarståget”, med chefsrollen och drar på dess åtsittande kostym över sig, som framhäver ens auktoritet, så ska man tänka både för en och två gånger. En möjlighet vore att testa på en chefsutbildning för att verkligen se om det skulle kunna vara någonting som passar en.

Chefsrollen kan bli en besvikelse

Många gånger så är chefsrollen inte riktigt som man hade tänkt sig. Man är väldigt duktig på det man utför, t.ex. en mycket duktig säljare, som sedan avancerar till säljchef för utmärkta prestationer på sin avdelning. Bra, duktigt, otroligt bra jobbat! Du vet exakt vad du ska göra för att sälja bra, och därför kan du också få en hel avdelning att sälja bra. Eller inte.

Chefsutbildning om chefsrollen

Det man känner till utan en chefsutbildning är i rollen som säljare, det är att man handskas med kunderna face-to-face. Man känner av dynamiken mellan säljare och kund så man kan ge den rätta servicen, kunnigheten att lotsa kunden rätt till att hitta den produkt som passar de bäst.

Chefsrollen över säljare är en annan femma. De närmaste man ska hjälpa till med är inte kunderna som väljer vilka produkter de ska ha. Det är en annan kundkrets man riktar sig in på, och det skulle kunna vara säljarna. De som arbetar under en, eller de som man förut jobbade tillsammans med. Chefsutbildningen kan lära en hur man handskas med sina underordnande medarbetare. Det kan vara förvirrande för en som varit säljare att sköta och ta hand om en säljavdelning utan chefsutbildning.

Chefsrollen en profession

Som säljchef sköter man mer administrativa arbeten, motivation och organisation. Det är inte mycket utav säljkunskaper som hamnar under som chefsrollen i säljavdelningen. Chefsutbildningen är väsentlig för att skapa en trygg övergång för den blivande innehavaren av chefsrollen, samt att man tydligt visar vad skillnaden för det gamla jobbet är jämfört med det nya.

Andra arbetsuppgifter i chefsrollen

Plötsligt sitter man där och ska löneförhandla, man ska skriva rapporter, man ska lägga upp strategier om huruvida man ska nå nya försäljningssiffror, vilka mål, implementering av strategier. Arbetsinnehållet ändras något dramatiskt, från att vara ute på fält med kunder, så sitter man och förmedlar information från de högre instanserna i företaget till sina medarbetare. Det är en annan typ av färdigheter och förmågor som en chefsutbildning skulle kunna komma till godo. Men som ändå inte skulle kunna passa alla.

Att vara chef, att ha ansvar för ett område har länge ansetts som något prestigefullt, och till högre löner. Men i ovan text har vi tagit upp att det är olika typer av förmågor och det inte alltid är passande för en person utan chefsutbildning att ta sig an en chefsroll. Det är också synd att man inte tar till vara på den kunskap som den duktige säljaren innehar och låta denne bli stationerad på den positionen.

Våra utbildningar

Certifierad ledare

Certifierad ledare - Chefsutbildning

Läs mer »

Basutbildning för nyblivna chefer

Nyblivna chefer - Chefsutbildning

Läs mer »

Arbetsrätt för chefer

Arbetsrätt i praktiken - Chefsutbildning

Läs mer »

Ekonomikurs för chefer

Ekonomi för chefer - Chefsutbildning

Läs mer »

Ny som chef

Ny som chef - Chefsutbildning

Läs mer »

Motiverande vardagsretorik

Retorik för chefer - Chefsutbildning

Läs mer »

Affärsförhandling

Affärsförhandling - Chefsutbildning

Läs mer »

Presentationsteknik

Presentationsteknik - Chefsutbildning

Läs mer »

Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal - Chefsutbildning

Läs mer »

Konflikthantering

Konflikthantering - Chefsutbildning

Läs mer...

© Chefsutbildning.net