Ekonomi för chefer – Chefsutbildning

Ekonomi för chefer med företagsekonomi

Ekonomi för chefer, företagsekonomiVare sig ekonomi är ett av dina favoritområden eller inte är det något som vi alla är i kontakt med dagligen. Det handlar först och främst om vår privata ekonomi men det ingår också i arbetsuppgifterna för många som arbetar med just detta. Det finns utbildningar och kurser där du som chef kan lära dig mer om ämnet.

Chefsutbildningen Ekonomi för chefer är till för att du som chef ska kunna känna att du har de grundläggande kunskaperna som underlättar i ditt vardagliga arbete. Du behöver inte älska ämnet men med mer kunskap och kompetens blir du också säkrare i din yrkesroll.

För att kunna vara en bra chef krävs det att du är insatt i din befattnings alla olika delar. Som chef har du ett ekonomiskt ansvar och i och med detta krävs en förståelse inför vad som utvecklar en verksamhets ekonomi och gör den lönsam. En chefsutbildning kan hjälpa dig förstå grunden.

I och med en chefsutbildning i ekonomi kommer du som chef att kunna fatta bättre och snabbare affärsmässigt korrekta beslut. Under en utbildning kommer ni som deltagare att tillsammans syna och analysera ekonomiska rapporter och lära er hur dessa ska tolkas. Ni kommer att prata nyckeltal och investeringar samt göra olika typer av budgets.

Vissa av oss har enklare att förstå teori och siffror medan andra har lättare att se ett samband genom att praktiskt tillämpa vissa kunskaper i en konkret situation. Under en chefsutbildning får du som deltagare ta del av båda delarna och kan själv bestämma hur du smidigast införskaffar den kunskap du behöver.

En chefsutbildning eller kurs inom ekonomi syftar till att du som chef ska få en grund inom ämnet som gör dina arbetsuppgifter både enklare och roligare. Du behöver inte vara någon matematiktrollkarl eller sifferexpert utan bara ha viljan att få en större inblick i ekonomins olika delar.

Våra utbildningar

Certifierad ledare

Certifierad ledare - Chefsutbildning

Läs mer »

Basutbildning för nyblivna chefer

Nyblivna chefer - Chefsutbildning

Läs mer »

Arbetsrätt för chefer

Arbetsrätt i praktiken - Chefsutbildning

Läs mer »

Ekonomikurs för chefer

Ekonomi för chefer - Chefsutbildning

Läs mer »

Ny som chef

Ny som chef - Chefsutbildning

Läs mer »

Motiverande vardagsretorik

Retorik för chefer - Chefsutbildning

Läs mer »

Affärsförhandling

Affärsförhandling - Chefsutbildning

Läs mer »

Presentationsteknik

Presentationsteknik - Chefsutbildning

Läs mer »

Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal - Chefsutbildning

Läs mer »

Konflikthantering

Konflikthantering - Chefsutbildning

Läs mer...

© Chefsutbildning.net