Framtidens chef går en chefsutbildning

Framtidens chef utbildar sig idag

Framtidens chef chefsutbildningFramtidens chef – vilka krav kommer att ställas på unga nya chefer? I ett allt mer hårdnande företagsklimat så ställs högre krav på verksamheternas effektivitet och produktivitet. Företagen måste klara av att leverera bra produkter eller tjänster och på ett eller annat sätt även vara bättre än övriga konkurrenter för att kunna vara med och slåss om kunderna.

Framtidens chef har hög effektivitet

För att uppnå hög effektivitet och på så sätt kunna skapa god lönsamhet så krävs det att alla resurser som läggs ned används på bästa sätt. Vid investeringar av till exempel fastigheter, inventarier eller maskiner så krävs det att de verkligen tillför något viktigt till företaget. Annars är det ingen bra investering framtiden.

Framtidens chef har höga krav på sig

Den kanske allra viktigaste investeringen för ett företag är personalen, alla anställda. Deras arbetsinsats är en av de faktorer som påverkar ett företags resultat mest. Personalen måste ständigt prestera bra och vara delaktiga i att verksamheten uppnår de mål som finns uppsatta. Det är där som cheferna kommer in. De har en mycket viktig nyckelroll i företaget och därmed även höga krav på sig. Framtidens chef kommer också att ha ännu högre krav på sig, i och med den ständigt ökande konkurrensen.

Kommunikativt ledarskap

Framtidens chef måste framför allt vara bra på att kommunicera. Det är genom kommunikativt ledarskap och kommunikation med sina medarbetare som en chef skapar förtroende och lojalitet hos sina underordnade. Detta är av största vikt eftersom att personal som har en chef de känner att de kan lita på oftast känner sig mer motiverade att jobba hårt än vad andra gör. Framtidens chef måste och kunna känna empati och verkligen bry sig om sina medarbetare. Känner någon att de upplever ett problem som måste åtgärdas på arbetsplatsen så ska personalen känna sig trygg i att kunna vända sig till chefen.

Kommunikationsförmågan

Sedan är det också så att i takt med att kommunikationsförmågan har kommit att bli den viktigaste förmågan hos framtidens chef så blir stor erfarenhet inom branschen inte längre en lika stor merit hos chefskandidaterna, vilket då kan leda till att chefstjänsterna öppnas upp för utomstående samtidigt som en lång och trogen tjänst inom företaget inte lika ofta premieras med en chefstjänst.

Framtidens chef kommunicerar med glädje

Förutom en bra förmåga att kommunicera med sina medarbetare så måste framtidens chef även kunna förmedla sitt budskap med glädje och inspiration. Chefen måste visa att de är motiverade och arbetsvilliga, för det kommer i så fall att smitta av sig på alla de andra. Man skulle kunna säga att framtidens chef behöver livsglädje, en sund balans mellan sitt privata liv och arbetslivet. Ingen skulle ju må bra av att ha en trött och nedstämd chef, men har man däremot en chef som alltid (eller åtminstone nästan alltid) är på bra humör och har gott om energi så kommer man själv att inspireras till att verka lika positiv och energisk.

Viktiga egenskaper

Alla dessa krav som ställs på framtidens chef ställs just av den anledningen att det är viktiga egenskaper. Det är något man måste beakta när man rekryterar en ny chef. Det kommer i längden att löna sig att lägga tillräckligt med resurser på rekryteringen. Hittar man rätt person för jobbet kommer rekryteringskostnaderna att tjänas in många gånger om i form av en effektivare arbetsplats.

Framtidens chefer är tävlingsmänniskor ut i fingerspetsarna. Och framtidens chef har samma mål för allt han gör och framtidens chef engagemang både hörs och syns när han pratar om uppdraget att leda sitt företag.

Framtidens chef en vinnarskalle

Att bli bäst gäller förstås också företaget – om inte kunderna köper av oss så köper de av någon annan inser naturligtvis framtidens chef. Det är en balansgång för alla chefer – alla är inte födda med vinnarskalle.

Men framtidens chef måste lita på att alla gör sitt bästa, å andra sidan måste chefer bygga en kultur där alla vill överträffa sig själva. Chefen måste bli nöjd när man uppnår de mål som styrelsen varit med och satt upp – och lite till. Att vara kontrollmänniska som går omkring och detaljstyr är inget för framtidens chef.

Chefsrollen utvecklas

Framtidens chef vill att människor ska ta egna beslut och vill inte framstå som en chef som kan och vet allt. För det gör ju inte chef. Chefsrollen utvecklas och har blivit mer chef och mindre expert.

Modernt chefskap

Framtidens chef plattar till organisationen. Chefen skall inte dra sig för att göra stor omorganisation i företagstoppen. Modernt chefskap styr och ställer och det kan leda till man tar bort den traditionella koncernledningen och samtidigt tryckte ut mandat och beslut ut i organisationen.

Modern chefsstrategi

Framtidens chef passar på i förändringsarbetet att införa nya värdeord, en ny kommunikationsstrategi och ny positionering. Kärnverksamheten fokuseras men som inkluderar moderna ledord i företagssammanhang som ”vi skapar utvecklingsmöjligheter för människor och företag”. För modern chefsstrategi handlar förändringarna om att anpassa organisationen till den verklighet och den omvärld som vi alla lever i dag och som håller också för framtida utmaningar. Tempot har blivit mycket högre.

Framtidens chef utvecklar nya system

Framtidens chef måste utveckla nya system, både i företagen och i samhället, som klarar så snabba förändringar. Till det kommer att de generationer som nu kommer ut på arbetsmarknaden har andra krav och andra behov än tidigare. För dem är jobbet inte allt. Balans i livet, sunda värderingar och att utveckla sig själv har blivit allt viktigare. Ett mer individ- och situationssanpassat ledarskap är en utmaning för dagens och framtidens chef. Huvudfrågan blir inte vad och hur vi ska göra utan varför.

Våra utbildningar

Certifierad ledare

Certifierad ledare - Chefsutbildning

Läs mer »

Basutbildning för nyblivna chefer

Nyblivna chefer - Chefsutbildning

Läs mer »

Arbetsrätt för chefer

Arbetsrätt i praktiken - Chefsutbildning

Läs mer »

Ekonomikurs för chefer

Ekonomi för chefer - Chefsutbildning

Läs mer »

Ny som chef

Ny som chef - Chefsutbildning

Läs mer »

Motiverande vardagsretorik

Retorik för chefer - Chefsutbildning

Läs mer »

Affärsförhandling

Affärsförhandling - Chefsutbildning

Läs mer »

Presentationsteknik

Presentationsteknik - Chefsutbildning

Läs mer »

Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal - Chefsutbildning

Läs mer »

Konflikthantering

Konflikthantering - Chefsutbildning

Läs mer...

© Chefsutbildning.net