Gott ledarskap – chefsutbildning

Gott ledarskap är drömmen

Gott ledarskap chefsutbildningDrömmen om att utveckla ett instrument men vars hjälp man skulle kunna förutsäga ett gott ledarskap har länge varit, och är fortfarande i allra högsta grad, aktuellt. Det har uppkommit många olika teorier inom området genom åren och det forskas än idag flitigt om vad som gör ett gott ledarskap framgångsrikt.

Ledarskap är ett stort område där många åsikter blandas. Det finns en uppsjö av böcker som tar upp ämnet ur olika synvinklar där många tror sig veta svaret på gåtan om det perfekta ledarskapet. Detta ämne kan vara svårdiskuterat just eftersom vi alla har olika uppfattningar och erfarenheter av ledarskap. Genom en chefsutbildning kommer du att kunna reflektera över området utifrån andras perspektiv och förutsättningar.

Gott ledarskap är en nödvändighet

När vi är två eller flera personer som ska göra något tillsammans skapas oavsiktligt en ledare. Denna behöver inte vara särskilt utmärkande eller dominant till sättet utan kan bara vara en person som de andra lyssnar på och väljer att följa. Ett gott ledarskap effektiviserar samarbetet mellan individerna i en grupp.

I dessa tider, när vi står inför många tuffa utmaningar i vårt dagliga liv, är vi beroende av gott ledarskap för att kunna fungera och verka tillsammans. Under en chefsutbildning får du som chef och ledare chansen att utveckla ditt personliga ledarskap och försöka hitta en balans mellan resultat och relation.

Ledarskapets utveckling

Som tidigare nämnt kan du som är ledare välja att läsa om mängder av olika ledarskapsteorier och metoder som säger åt dig hur du ska lyckas utöva ett gott ledarskap. Historiskt sett har ledarskapets utveckling gått från fokus på personliga egenskaper och dess betydelse för ett ledarskaps framgång till ett mer situations-anpassat synsätt.

Ledarskapskonsult Douglas McGregor (1906 – 1964), som var professor i ledarskap vid MIT Sloan school of Management i Massachusetts USA, slog år 1944 hål på myten om att en viss typ av personlighet skulle passa bättre som ledare än någon annan. Dock är denna teori något som fortfarande hänger sig kvar hos många bland annat genom uttrycket att någon är ”född till ledare”. En chefsutbildning ger dig en historisk tillbakablick på ledarskapets utveckling genom tiderna.

Vad ät gott ledarskap?

Vad är det då som ligger till grund för ett gott ledarskap? Varför lyckas en del och andra inte? Det finns inga enkla förklaringsmodeller till dessa frågor men forskare har ändå kunnat påvisa vissa gemensamma nämnare hos framgångsrika ledare som kan visa en riktning mot ett gott ledarskap. Det en chefsutbildning lär dig som deltagare är att ledarskap är alltför komplext för att kunna förklaras genom ensidiga och enkla orsakssamband.

Helhetsbild av ett ledarskap

Personlighet och egenskaper är absolut viktiga aspekter i ett framgångsrikt ledarskap men attityder, värderingar och kravställande är också alla betydelsefulla pusselbitar för att kunna få en någorlunda komplett helhetsbild av ett ledarskap.

Hållbart ledarskap

Trender är något som kan påvisas inom många olika områden, tankesätt som kommer och går med viss tids mellanrum. Dock är detta inget som Ingrid Tollgerdt-Andersson, fil.dr., forskare, författare och debattör, tror på när det kommer till ledarskap. Tollgerdt-Andersson har forskat inom området och hur man som ledare skapar ett hållbart ledarskap.

Chefsutbildning stärker ditt ledarskap

Det är inte alltför svårt att leda ett företag till framgång i goda tider under en kortare period. Men ett gott ledarskap ska vara hållbart under längre tid och kunna peka ut en riktning även under tuffare perioder. Genom olika typer av forskning har man kunnat fastställa vissa gemensamma egenskaper hos ledare som lyckats skapa ett hållbart ledarskap.

Energi, självkänsla, tydlighet och passion har alla varit starka kvalitéer hos dessa och något som anses vara alltmer centralt inom ett gott ledarskap. En chefsutbildning syftar till att stärka ditt ledarskap ytterligare så du som ledare kan stå lika stark i medgång som i motgång.

Studie om hållbart och gott ledarskap

Genom en populärvetenskaplig studie angående hållbart och gott ledarskap skrev den tidigare nämnda forskaren Ingrid Tollgerdt-Andersson boken ”Passion, nyckeln till framgång” där hon intervjuade tio välkända ledare. I boken får man följa dessa från tidig barndom till nutid och upptäcka vad de alla har gemensamt.

Under en chefsutbildning kommer du att få ta del av resultatet Tollgerdt-Anderssons studie kunde påvisa. Hon kunde se att oavsett kön, ålder eller profession var de aktuella ledarna förvånansvärt lika varandra och att de alla hade elva gemensamma nämnare. De var entreprenörer, hade en stark vilja till utveckling, stort engagemang och hög energinivå, de var modiga, hade god självkänsla, var emotionellt intelligenta, gick sin egen väg, hade stark karisma, tävlingsinstinkt, ett bra nätverk och slutligen en stark lust och passion.

Framgångsrikt ledarskap

Utan passion och en tro på det du gör kommer du aldrig kunna utöva ett gott ledarskap. Under en chefsutbildning samtalar och diskuterar ni deltagare om självkänsla och dess betydelse för ett framgångsrikt ledarskap. Självkänsla och självförtroende är två olika egenskaper som är nödvändiga för att kunna bli framgångsrik inom egentligen vilket område som helst.

God självkänsla

Ledare med god självkänsla är medvetna om deras styrkor och svagheter. Därigenom vågar de ofta skapa en mångfacetterad arbetsgrupp där olikheter är en tillgång och där de kompletterar varandra. Med sin goda självkänsla får de också sin omgivning att må bra då denna trygghet är något som tydligt märks genom bland annat en människas kroppsspråk.

Tydlighet är gott ledarskap

Tydlighet är också något som är karakteristiskt för ett gott ledarskap. Studier har visat skillnader mellan svenskt ledarskap och sättet att leda på i många andra länder just angående tydlighet. Det svenska ledarskapet har många goda sidor men kan ofta brista i tydlighet och att våga fatta beslut.

En bra ledare har modet att våga vara just ledare och kunna ta, ibland svåra, beslut. I och med en chefsutbildning kan du som chef och ledare få en bättre självkännedom och därigenom lära känna sidor av dig själv du kan utveckla ytterligare.

Ledarskap ett levande område

Vi människor är oändliga då vi hela tiden förändras och utvecklas inom oss själva. Likaså är ledarskap ett levande område då varje ledare utgår från sin personlighet och de personliga kvalitéer denna besitter. Detta gör området både fascinerande och utmanade eftersom du aldrig kan bli ”färdig” som ledare.

Det finns alltid rum för utveckling och det är denna strävan som kommer att hjälpa dig nå dina mål. I grund och botten måste du tro på det du gör, annars kommer ingen annan att tro på det heller.

Våra utbildningar

Certifierad ledare

Certifierad ledare - Chefsutbildning

Läs mer »

Basutbildning för nyblivna chefer

Nyblivna chefer - Chefsutbildning

Läs mer »

Arbetsrätt för chefer

Arbetsrätt i praktiken - Chefsutbildning

Läs mer »

Ekonomikurs för chefer

Ekonomi för chefer - Chefsutbildning

Läs mer »

Ny som chef

Ny som chef - Chefsutbildning

Läs mer »

Motiverande vardagsretorik

Retorik för chefer - Chefsutbildning

Läs mer »

Affärsförhandling

Affärsförhandling - Chefsutbildning

Läs mer »

Presentationsteknik

Presentationsteknik - Chefsutbildning

Läs mer »

Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal - Chefsutbildning

Läs mer »

Konflikthantering

Konflikthantering - Chefsutbildning

Läs mer...

© Chefsutbildning.net