Chefsutbildning i ledarskap

Utveckla ditt ledarskap på chefsutbildning

Chefsutbildning i ledarskapÄr du ny som chef? Har du blivit utsedd att ta över ledarskap över din tidigare arbetsgrupp? Eller har du nyligen blivit chef över en helt ny arbetsgrupp? Oavsett vilken situation du befinner dig i är det mycket klokt att delta i en chefsutbildning för att utveckla ditt ledar- och chefskap.

Att vara ny som chef innebär att vara i en mycket spännande fas, men också en utsatt situation. Rätt chefsutbildning kan hjälpa dig att hitta din väg och ge dig verktyg för ett gott ledarskap.

Ny som chef har du utmanande situationer

Som ny som chef kommer du att stöta på en mängd spännande och utmanande situationer. Du kommer att förväntas hantera balansgången mellan att företräda arbetsgivaren inför dina medarbetare och utåt från organisationen. Därtill kommer du att företräda dina medarbetare och deras situation uppåt i organisationen. Du kommer att hantera konflikter och kriser. Du kommer att behöva ha en skarp kikare för att identifiera de mål som organisationen står inför.

Ny i ditt ledarskap

Du behöver också ha en god kommunikationsförmåga för att tydligt kunna förmedla vart arbetsgruppen är på väg. När du är ny i ditt ledarskap kan du behöva stöttning för att hitta rätt. En specialanpassad chefsutbildning för dig som ny chef kan hjälpa dig på rätt väg. Rätt chefsutbildning kan vara skillnaden mellan att uppleva din chefsroll som maktlös och stressande eller som positiv och utvecklande.

Grundkunskaper i arbetsrätt och ekonomi

I ditt ledarskap kommer du även att ha stora krav på dig att följa de lagar som gäller och att hålla dig inom givna budgetramar. Just dessa uppgifter kräver att du har goda grundkunskaper om arbetsrätt och ekonomi. Konsekvenserna av att inte ha kontroll inom dessa områden kan bli betydande, och som ny som chef gör du klokt i att skaffa dig en grundläggande kompetens inom området. En chefsutbildning med fokus på dessa områden hjälper dig att göra kloka val och hålla dig inom de ramar som förväntas.

Ny som chef bygger rätt team

Som ny som chef för ditt team behöver du stå för långsiktig planering och en god vision för såväl organisationen som för den egna arbetsgruppen. Du behöver ligga steget före, och skapa goda möjligheter för dina medarbetare att förstå vart ni är på väg och hur ni ska nå era mål. För att lyckas med detta krävs goda förmågor att planera och kommunicera. En chefsutbildning som ger dig möjlighet att öva såväl din planeringsförmåga som din förmåga till god kommunikation kan hjälpa dig att leda ditt team i rätt riktning.

Chefsutbildning i god kommunikation

En klok chef investerar tid och engagemang i att se sina medarbetare växa och må bra. Genom ett närvarande och coachande ledarskap kan han eller hon uppnå betydligt bättre resultat. De flesta chefer har dock mycket på sitt bord, och avstår från att prioritera denna del av ledarskapet. Lär dig att istället engagera dig på rätt sätt i dina medarbetare, att tillämpa ett coachande ledarskap och att använda dig av tydlig och god kommunikation. Satsa på en chefsutbildning som hjälper dig att göra god kommunikation till en naturlig del av ditt ledarskap.

Våra utbildningar

Certifierad ledare

Certifierad ledare - Chefsutbildning

Läs mer »

Basutbildning för nyblivna chefer

Nyblivna chefer - Chefsutbildning

Läs mer »

Arbetsrätt för chefer

Arbetsrätt i praktiken - Chefsutbildning

Läs mer »

Ekonomikurs för chefer

Ekonomi för chefer - Chefsutbildning

Läs mer »

Ny som chef

Ny som chef - Chefsutbildning

Läs mer »

Motiverande vardagsretorik

Retorik för chefer - Chefsutbildning

Läs mer »

Affärsförhandling

Affärsförhandling - Chefsutbildning

Läs mer »

Presentationsteknik

Presentationsteknik - Chefsutbildning

Läs mer »

Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal - Chefsutbildning

Läs mer »

Konflikthantering

Konflikthantering - Chefsutbildning

Läs mer...

© Chefsutbildning.net