Medarbetarsamtal – Chefsutbildning

Medarbetarsamtal – chefsverktyg

Utvecklingssamtal MedarbetarsamtalAtt genomföra ett effektivt och strukturerat medarbetarsamtal är viktigt som chef. Bästa vägen att erhålla rätt förutsättningar är genom chefsutbildning. Inget sätt kan vara bättre och mer framgångsrikt för att hitta rätt arbetssätt kring samtalets innehåll och struktur.

Medarbetarsamtal är det forum som leder till utveckling och ökad motivation om det är rätt utfört. En nyckel till framgång med andra ord. För att utvinna optimal effekt av samtalet måste rätt frågor ställas. Istället för frågor med orden ”borde” och ”måste” uppnås ett mer framgångsrikt samtal med frågor innehållande ord som ”vad vill” och ”vad behöver” du.

Tydliga mål i ett medarbetarsamtal

Det är viktigt med tydliga mål i ett medarbetarsamtal och ett innehåll som stimulerar och motiverar ett givande samtal. Som chef kan jag kanske ställas inför orimliga krav och förväntningar och det gäller då att vara väl förberedd för att hantera denna situation på ett professionellt sätt. Även plötsliga känsloutbrott kan uppkomma och det är då viktigt med en strategi för att bemöta dessa. Att genomgå chefsutbildning är av avgörande betydelse för att utvecklas till en trygg och professionell ledare. Med dess innehåll erhålls praktiska verktyg att använda vid medarbetarsamtal och de kommer att utvecklas till framgångsfaktorer i rollen som chef och ledare.

Kommunikationsförmåga och lyhördhet

Att ge en tydlig och konstruktiv feedback är viktigt i ett medarbetarsamtal. Grunden är bra kommunikationsförmåga och lyhördhet för att skapa det samtalsklimat som leder fram till ett positivt utfall. Det är av vikt att utarbeta en checklista som underlag till samtalet. På så sätt kan prestation och kompetens bättre utvärderas. Även konstruktiv kritik är en viktig del för att ge insikt om nödvändiga förändringar. Ett ansvar som chef i samtalet är att stimulera till goda prestationer, utveckling och resultat. En chefsutbildning är av stor vikt för att kunna bli en god samtalsledare och nå en god måluppfyllelse med samtalet.

Våra utbildningar

Certifierad ledare

Certifierad ledare - Chefsutbildning

Läs mer »

Basutbildning för nyblivna chefer

Nyblivna chefer - Chefsutbildning

Läs mer »

Arbetsrätt för chefer

Arbetsrätt i praktiken - Chefsutbildning

Läs mer »

Ekonomikurs för chefer

Ekonomi för chefer - Chefsutbildning

Läs mer »

Ny som chef

Ny som chef - Chefsutbildning

Läs mer »

Motiverande vardagsretorik

Retorik för chefer - Chefsutbildning

Läs mer »

Affärsförhandling

Affärsförhandling - Chefsutbildning

Läs mer »

Presentationsteknik

Presentationsteknik - Chefsutbildning

Läs mer »

Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal - Chefsutbildning

Läs mer »

Konflikthantering

Konflikthantering - Chefsutbildning

Läs mer...

© Chefsutbildning.net