Utbildning i medarbetarsamtal

Utbildning i medarbetarsamtal och utvecklingssamtal

Medarbetarsamtal chefsutbildningBegreppet medarbetarsamtal kan röra upp blandade känslor hos både medarbetaren, chefen eller ledaren. Många går tillbaka till de yngre åren från skoltiden då medarbetarsamtalen hölls med lärare och föräldrar och där man oftast kände en viss nervositet över vad som skulle sägas. Medarbetarsamtal ska inte vara något jobbigt utan ett tillfälle till utveckling av organisationen och att bygga en bro mellan medarbetare och chef. Hjärtum Utbildning har företagsanpassad utbildning i medarbetarsamtal där man kan få hjälp på traven om hur man som ledare ska lägga upp ett sådant samtal och punkter man kan hålla konversationen kring.

Faktum är att många av de medarbetarsamtal som hålls inte mynnar ut i något konkret och därför bara blir en process som tar tid från annat. Hela tanken med dessa samtal är ju så mycket mer och ska också ses som ett gyllene tillfälle att komma närmare de individer man arbetar med. I detta fall är förberedelse A och O då det är du som chef som ska kunna leda samtalet vid behov. Det är också en god idé att även låta medarbetarna förbereda sig inför samtalet genom att ge dem en stödlista en tid innan så de har chansen att se ungefär vad kommer att tas upp under samtalet. Om du som chef känner att du behöver strukturera upp dessa samtal än mer gå en företagsanpassad utbildning i medarbetarsamtal så får du de verktyg du behöver.

Under en företagsanpassad utbildning i medarbetarsamtal får du exempel på saker ni kan samtala om. Det kan vara exempelvis frågan om vad medarbetaren uppskattar mest med sitt arbete och även vilka hinder denne kan tänkas uppleva. Vilka förväntningar man har på chefen och vilka förväntningar chefen har på medarbetaren. Hur arbetsmiljön känns och relationen med kollegorna. Hur man som medarbetare ser på sin utveckling framöver och inom vilka områden man kan tänkas behöva ökad kompetens med mera.

Våra utbildningar

Certifierad ledare

Certifierad ledare - Chefsutbildning

Läs mer »

Basutbildning för nyblivna chefer

Nyblivna chefer - Chefsutbildning

Läs mer »

Arbetsrätt för chefer

Arbetsrätt i praktiken - Chefsutbildning

Läs mer »

Ekonomikurs för chefer

Ekonomi för chefer - Chefsutbildning

Läs mer »

Ny som chef

Ny som chef - Chefsutbildning

Läs mer »

Motiverande vardagsretorik

Retorik för chefer - Chefsutbildning

Läs mer »

Affärsförhandling

Affärsförhandling - Chefsutbildning

Läs mer »

Presentationsteknik

Presentationsteknik - Chefsutbildning

Läs mer »

Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal - Chefsutbildning

Läs mer »

Konflikthantering

Konflikthantering - Chefsutbildning

Läs mer...

© Chefsutbildning.net